ราชบุรี “ประชุมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2563”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2563    เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด กรมการพัฒนาชุมชน และเพื่อจัดตั้งทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด

  ในการนี้ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดในครั้งนี้ด้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)