พช.ราชบุรี จับมือ ป่อเต็กตึ๊ง แก้จน มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ

|
เข้าชม 0 ครั้ง

          วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ                         นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วย นายพินัย ศรีพนาสนฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี                  จำนวน ๗ ครัวเรือน โดยมี นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง    นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน                    กรมการพัฒนาชุมชน

          ในการนี้ นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์แก่ครัวเรือนยากจน                      และมีพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และองค์กรสตรี เข้าร่วมเป็นเกียรติฯ  ณ โรงแรม ณ เวลา                  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)