ราชบุรี “ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2563”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.            ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง       รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2563 โดย นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นางทศมนพร พุทธจันทรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

          ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี      ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินจังหวัดราชบุรี” ซึ่งกำหนดดำเนินการ ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)