ราชบุรีประชุมให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี                           นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของราษฎร    เพื่อให้การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้มีรายได้น้อยซึ่งไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ                      ในการนี้ นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี และพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)