ราชบุรีประชุมนโยบายเร่งด่วนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ปี 2564

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.     ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี           เป็นประธานในการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เพื่อขับเคลื่อนงานและชี้แจงแนวทางการจัดทำ   คำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

(Visited 1 times, 1 visits today)