ราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 12/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุม    หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 12/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ณ สัทธา อุทยานไทย อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)