ราชบุรีร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางทศมนพร พุทธจันทรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โดยมีนายสุชาติ สินรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พัฒนาการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  และประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)