ราชบุรี ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2563

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันศุกร์ที่  13  ธันวาคม  2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  นางภรมน  นรการกุมพล ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2563

ในการนี้ นางทศมนพร  พุทธจันทรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานสตรีของจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)