**ราชบุรี เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ**

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่  12  ธันวาคม  2562  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมลำภาชี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังใหม่        สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จำนวน 70 คน ตามโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี) โดยมีนายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานและการเป็นข้าราชการที่ดี

ในการนี้ ได้รับการบรรยายจากคณะวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)