จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาคีทุกภาคส่วนจัดกิกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.  นายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ภายในกิจกรรมมีการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต การจัดแสดงนิทรรศการ รับฟังการถ่ายทอดสดการประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตพร้อมกับส่วนกลาง

ในการนี้ นายสุทธิรักษ์  หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)