ราชบุรี “ประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 11/2562”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 11/2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมรับทราบ นโยบายสำคัญของจังหวัด

ในการนี้ นายสุทธิรักษ์ หงสะมัน พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้นายณัฏฐิพล วงศ์เมธี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)