ราชบุรี ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562.

|
เข้าชม 0 ครั้ง

27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พระธรรมปัญญาภรณ์ ไพบูลย์ ชินวํโส ประธานฝ่ายสงฆ์ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 โดยมี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี คณะหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ผู้นำชุมชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยนำผ้าป่าที่ได้เข้าสมทบกองทุนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน โดยมีรายได้จากการทอดผ้าป่าครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 640,659 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)