ประชุมเข้ารับการตรวจเยี่ยมของคณะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ 1

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี(หลังใหม่) นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมเข้ารับการตรวจเยี่ยมของคณะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ 1 โดยมี พลตรีประวิทย์ กิตติสุบรรณ เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป กอ.รมณ.จังหวัด ด้านความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของจังหวัด (ปี 2561-2565)

(Visited 1 times, 1 visits today)