ราชบุรี “ประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 10/2562”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 10/2562 โดย นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมรับทราบ นโยบายสำคัญของจังหวัด

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้ประชาสัมพันธ์กระเช้า OTOP ของขวัญ ของฝากจังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนกระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดราชบุรีในทุกโอกาสวันสำคัญ

(Visited 1 times, 1 visits today)