ราชบุรี ” kick off ขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ปี 63″

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นางทศมนพร พุทธจันทรา พร้อมด้วยนักวิชาการผู้รับผิดชอบงาน เป็นผู้ดำเนินงานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาสาพัฒนาชุมชน จากทุกอำเภอในจังหวัดราชบุรี จำนวน 30คน

(Visited 1 times, 1 visits today)