ราชบุรี”ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 20 กันยายน 2562 ณ อาคารราชบุรีเกมส์ จังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายชาติชาย ไชยพิมล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ผู้นำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดราชบุรี 50 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)