ราชบุรี “ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเหล่ามะละกอ””

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเหล่ามะละกอ อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ พัฒนาการอำเภอปากท่อ นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศร่วมติดตาม และคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านเหล่ามะละกอ ร่วมให้ข้อมูล ในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)