ราชบุรี “ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาสนับสนุนอุปกรณ์การประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

ราชบุรี 12 กันยายน 2562 จนท.กรมการพัฒนาชุมชน จนท.พช.ราชบุรี และผู้แทนจากมูลนิธิป่อเต๊กตึ้ง ร่วมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาสนับสนุนอุปกรณ์การประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 8 ครัวเรือน

(Visited 1 times, 1 visits today)