ราชบุรี “ติดตามการดำเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเหล่ามะละกอ”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

ราชบุรี 13 กันยายน 2562 สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเหล่ามะละกอ อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ พัฒนาการอำเภอปากท่อ นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศร่วมติดตาม และคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านเหล่ามะละกอ ร่วมให้ข้อมูล ในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)