ราชบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีที่มีผลงานดีเด่นและหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปี 2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 3 กันยายน 2562 ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ที่มีผลงานดีเด่นและหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับรางวัลในงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10 : CD Day 2019  ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)