ราชบุรี “จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 30 ส.ค. 62 เวลา 10.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2562 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้านเข้าร่วมแล้ว 281 หมู่บ้าน ในการนี้ นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน

ภายในงานได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นให้แก่หมู่บ้าน และกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 13 หมู่บ้าน พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบประกาศเกียรติคุณ “แม่ผู้เป็นแบบอย่างกองทุนแม่ของแผ่นดิน” ให้กับผู้แทนฯ 10 อำเภอ เพื่อให้หมู่บ้านมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกัน เฝ้าระวัง และร่วมกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง พึ่งตนเอง เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินและขยายไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่นๆ เพื่อเป็นหลักชัยสู่ความสงบร่มเย็น

(Visited 1 times, 1 visits today)