ราชบุรี”มอบโล่ และประกาศเกียรติคุณ แก่เครือข่าย พัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562 “

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 8/2562 โดย นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมรับทราบ นโยบายสำคัญของจังหวัด
ในการนี้ ก่อนเริ่มวาระการประชุม ได้มีการมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณ แก่เครือข่าย พัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ให้กับกลุ่มองค์กรที่ทำงานด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)