ราชบุรี “จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 และพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยต้นห้าง”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ บ้านห้วยต้นห้าง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายณัฎฐิพล  วงศ์เมธี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 และร่วมพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยต้นห้าง ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีโดยมี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ เป็นประธานในพิธี นายรังสฤษฎ์ นาคเพ็ชร์ พัฒนาการอำเภอปากท่อ กล่าวรายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)