ราชบุรี”โครงการประชาสัมพันธ์ และบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นายก อบต. ผู้จัดเก็บ/ผู้บันทึกข้อมูล และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 50 คน

จังหวัดราชบุรีดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ในปี 2562 คลอบคลุมพื้นที่ 10 อำเภอ 111 อปท. 274 ชุมชน 838 หมู่บ้าน 168,583 ครัวเรือน

(Visited 1 times, 1 visits today)