ราชบุรี”ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี กลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 100 คน และเจ้าหน้าที่ 5 คน รวม 105 คน โดยมีนางทศมนพร พุทธจันทรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนพร้อมทีมงานให้การต้อนรับ# ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถชำระหนี้ได้#

(Visited 1 times, 1 visits today)