ราชบุรี “ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ร่วมพบปะพูดคุยและมอบนโยบายผู้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียน กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเป้าหมายได้แก่คณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานสตรีทุกอำเภอ รวม 60 คน ณ    โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีนางทศมนพร พุทธจันทรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและทีมงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชุรีให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)