ราชบุรี “นำเสนอผลการส่งเสริม คุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ ตกเกนท์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการนำเสนอผลการส่งเสริม คุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ ตกเกนท์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการนำเสนอการแก้ไขปัญหาความยากจน ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ทั้ง 10 อำเภอ ของจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)