ราชบุรี”ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4 / 2562″

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4 / 2562 โดยมี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามวาระฯ โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 37 โครงการ และพิจารณาเงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 5 โครงการ

(Visited 1 times, 1 visits today)