ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคกลางตอนล่างหนึ่ง นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี พร้อมคณะฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ในการนี้ นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนรักษาราชการพัฒนาการจังหวัดราชบุรี หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ นำเสนอผลงานการดำเนินโครงการ ให้คณะกรรมการทราบ

(Visited 1 times, 1 visits today)