ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ราชบุรี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคกลางตอนล่างหนึ่ง นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี พร้อมคณะฯ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ในการนี้ นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนรักษาราชการพัฒนาการจังหวัดราชบุรี หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ นำเสนอผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)