ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนติดตามการประกวดข้าราชการดีเด่น (สนับสนุน) และนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคกลางตอนล่างหนึ่ง นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี พร้อมคณะฯ ติดตามการประกวดข้าราชการดีเด่น (สนับสนุน) และนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ในการนี้ นางสาวภัทรนิษฐ์ คำสา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และว่าที่ร้อยตรีกฤศ หอมหวล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมนำเสนอข้อมูล

(Visited 1 times, 1 visits today)