ราชบุรี เข้าร่วมประชุม การพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 10 มิ.ย. 62 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนรักษาราชการพัฒนาการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุม การพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)