ราชบุรี ประชุม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่จะเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า ในงาน OTOP Midyear 2019 จังหวัดราชบุรี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นางทศมนพร พุทธจันทรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่จะเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า ในงาน OTOP Midyear 2019 จังหวัดราชบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จำนวน 40 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)