ราชบุรี “สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 ภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนิลุบล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี นางสาวนิภา ทองก้อน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกรรมการประจำกองอำนวยการสนามสอบ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ในการนี้ นางทศมนพร พุทธจันทรา ประธานคณะกรรมการคุมการสอบ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้ทำหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้

(Visited 1 times, 1 visits today)