ราชบุรี ‘ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่3/2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562’

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่​  4  มิถุนายน  2562  เวลา  13.30 น.  ณ  ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  นางสาวนิภา ทองก้อน  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่3/2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)