ราชบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 4 พ.ค. 62 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2562 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นคณะอนุกรรมการจากส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)