ราชบุรี”ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด”

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี(ชั่วคราว) จังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 2/2562  โดยมี คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยระเบียบวาระการประชุมเน้นยำการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2562 ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

(Visited 1 times, 1 visits today)