จังหวัดราชบุรี>>;วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศกาiรพัฒนาชุมชน และทีมงานพัฒนชุมชน อ.เมืองราชบุรี ลงพื้นที่จัดเก็บค่าพิกัด gis และถ่ายภาพ ข้อมูลสถานที่สำคัญในชุมชน เพื่อทำฐานข้อมูล แผนที่ใน google map ในพื้นที่ ต.เกาะพลับพลา ต.เข

จังหวัดราชบุรี>>;วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และทีมงานพัฒนชุมชน อ.เมืองราชบุรี ลงพื้นที่จัดเก็บค่าพิกัด gis และถ่ายภาพ ข้อมูลสถานที่สำคัญในชุมชน เพื่อทำฐานข้อมูล แผนที่ใน google map ในพื้นที่ ต.เกาะพลับพลา ต.เขาแร้ง และ ต.บางป่า

(Visited 1 times, 1 visits today)