จังหวัดราชบุรี >> วันที่ 21 เม.ย. 59 เวลา 14.00 น. นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศฯ ลงพื้นที่อำเภอโพธาราม เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโครงการ IQL ให้แก่พัฒนาการอำเภอและพัฒนากร ณ สพอ

จังหวัดราชบุรี >> วันที่ 21 เม.ย. 59 เวลา 14.00 น. นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศฯ ลงพื้นที่อำเภอโพธาราม เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโครงการ IQL ให้แก่พัฒนาการอำเภอและพัฒนากร ณ สพอ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)