ราชบุรี>>> วันที่ 20 เมษายน 2559 นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศฯ ลงพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง และอำเภอบางแพ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโครงการ IQL ให้แก่พัฒนาการอำเภอและพัฒนากร ณ สพอ.บ

ราชบุรี>>> วันที่ 20 เมษายน 2559 นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศฯ ลงพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง และอำเภอบางแพ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโครงการ IQL ให้แก่พัฒนาการอำเภอและพัฒนากร ณ สพอ.บ้านโป่ง และ สพอ.บางแพ จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)