จังหวัดราชบุรี>>>19 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต หัวหน้าทำงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ข

จังหวัดราชบุรี>>>19 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต หัวหน้าทำงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายชุดใหม่ ณ ห้องประชุมเล็กอาคารราชบุรีเกมส์

(Visited 1 times, 1 visits today)