จังหวัดราชบุรี >>> วันที่ 18 เมษายน 2559 นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่จังหวัด รดน้ำขอพร นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ ห้อ

จังหวัดราชบุรี >>> วันที่ 18 เมษายน 2559 นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่จังหวัด รดน้ำขอพร นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ ห้องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)