ราชบุรีสืบสานประเพณีสงกรานต์>> วันที่ 12 เมษายน 2559 นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ ร่วมรดน้ำขอพรคณะผู้เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมการพัฒนาชุมชน

ราชบุรีสืบสานประเพณีสงกรานต์>> วันที่ 12 เมษายน 2559 นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ ร่วมรดน้ำขอพรคณะผู้เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมการพัฒนาชุมชนเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)