ราชบุรีขับเคลื่อนประชารัฐ วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประขารัฐ จังหวัดราชบุรี แก่ประธาน

ราชบุรีขับเคลื่อนประชารัฐ วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประขารัฐ จังหวัดราชบุรี แก่ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของจังหวัดราชบุรี จำนวน 919 กองทุน โดยนางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)