ราชบุรี>>>วันจักรี..6 เมษายน 2559 นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นำข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีวันจักรี ณ อนุสรณ์สถานรัชกาลที่ ๑ เขิงเขาแก่นจันทร์

วันจักรี..6 เมษายน 2559 นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นำข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีวันจักรี ณ อนุสรณ์สถานรัชกาลที่ ๑ เขิงเขาแก่นจันทร์
วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับ วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งพระองค์ได้เสด็จกรีฑาทัพถึงพระมหานคร ทรงรับอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ดำรงราชอาณาจักรสยามประเทศ เป็นวันที่เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์สมบัติ และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี องค์แรก ซึ่งสืบทอดต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)