จังหวัดราชบุรี>>5 เม.ย.59 นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานสารสนเทศฯ ดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพและขยายผลโครงการ IQL ให้แก่พัฒนาการอำเภอและพัฒนากรทุกท่าน (โซนตะวันตก) จากอำเภอจอมบึง,สวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา ณ ภูผาผึ้งรีสอร

5 เม.ย.59 นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานสารสนเทศฯ ดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพและขยายผลโครงการ IQL ให้แก่พัฒนาการอำเภอและพัฒนากรทุกท่าน (โซนภาคตะวันตก) จากอำเภอจอมบึง,สวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)