จังหวัดราชบุรี >>> วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดราชบุรีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมื

จังหวัดราชบุรี >>> วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดราชบุรีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายณรงค์ ไพศาลทักษิน และนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางภรมน นรการกุมภล ประธาน กพสจ. นายสมมาตร บุญโญปกรณ์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมทอดผ้าป่าโดยพร้อมเพรียง สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ประสานการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)