ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนสถานที่ปฎิบัติงาน (ชั่วคราว)

ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน (ชั่วคราว) ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป สำหรับโทรศัพท์/โทรสาร สำนักงาน (032-337103) ใช้ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

(Visited 1 times, 1 visits today)