จังหวัดราชบุรี >>> วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น.นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ ในการประกวดบูธ OTOP ในงาน ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2559 โดยอำเภอที่ชนะเลิศ ได้แก่ อำเมืองราชบุรี รองชนะเลิศอัน

จังหวัดราชบุรี >>> วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น.นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ ในการประกวดบูธ OTOP ในงาน ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2559 โดยอำเภอที่ชนะเลิศ ได้แก่ อำเมืองราชบุรี รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อำเภอบ้านโป่ง และรองชนะเลิสอันดับที่ 2 อำเภอดำเนินสะดวก โดยนางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกาพรัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยทีมงาน พช.ราชบุรี ประสานการดำเนินงานสำหรับการจัดการประกวดในครั้งนี้
และในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาุชมชนจังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งพุ่มผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อเป็นการเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี และผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมทำบุญในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)