จังหวัดราชบุรี >>> วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์ งานท่องเที่ยวราชบุรี และของดีเมืองโอ่ง ปี 2559 ในรายการแจ๋ว ช่อง 3 โดยนายไพบูลย์ บูรณสันติ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ประสานผู้ประกอบการ OTOP ไป

จังหวัดราชบุรี >>>วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์ งานท่องเที่ยวราชบุรี และของดีเมืองโอ่ง ปี 2559 ในรายการแจ๋ว ช่อง 3 โดยนายไพบูลย์ บูรณสันติ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ประสานผู้ประกอบการ OTOP ไปจัดแสดงในรายการ
สำหรับการจัดงานนี้จะมีในระหว่างวันที่ 4-13 มีนาคม 2559 ณ ถนนรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)